Projektledning

Så här jobbar vi – Du kan slappna av
Zandvoort hjälper er med styling, inredningsförslag, ritningar och projektledning av er renovering.
 Vi tar fram förslag för enstaka rum, hela bostaden, arbetsplatser och utemiljöer. 
Vårt arbete innefattar produkt- och materialförslag, ritningar, beställningar och leverans samt projektledning av själva arbetet.
 Vi har ett stort kontaktnät av hantverkare och kan därmed erbjuda en totalentreprenad.
 Ni behöver inte vara involverade i renoveringen utan vi finns på plats och ser till att hantverkarna förstår och kan förverkliga ert projekt.

Tveka inte att ta kontakt för ett första förutsättningslöst möte. Kontaktperson projektledning: Maria Höglund, mobil: 0729-75 56 50.

inredning_67

 

1. Möte och offert
Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst möte på plats hos er då ni får berätta om era visioner. Tillsammans diskuterar vi fram ett upplägg på hur just ert projekt skulle kunna genomföras. Efter mötet tar vi fram en offert där vi noga specificerar vad som ingår i vårt uppdrag.

2. Inredarens jobb
Möte med vår inredare på plats hos er då vi pratar ingående om stil, smak, material, färger, budget och övriga önskemål. Tid avsätts till mätning och fotografering. Efter hembesöket startar designarbetet som kan innefatta ritningar, kök, badrum, platsbygge, färgsättning etc.

3. Presentation
När ritningar och produktval är klara träffas vi på vårt kontor för en presentation. På presentationen visar vi våra idéer, går igenom alla ritningar och tittar på material och färgprover. Avslutningsvis diskuterar vi alla delar i projektet och går igenom eventuella ändringar eller tillägg i ert projekt. Ni får sedan tid på er att smälta tankarna och eventuellt göra justeringar.

4. Byggoffert
När ni känner er nöjda och klara med förslagen tar vi fram en rumsbeskrivning som i detalj beskriver vad som skall göras och på vilket sätt. Vi tillhandahåller även en sammanställning där ni ser produkter, material, mängder och priser. Vi erbjuder ett byggmöte med hantverkare som vi samarbetar med. Efter byggmötet erhåller ni en offert som är baserad på ritningar, projektbeskrivning och diskussioner på plats.

5. Projektledning
I projektledningen ingår beställningar, mottagande av leveranser, samordning av hantverkare samt kontinuerliga byggmöten. Kommunikation med leverantör inför leverans samt vid eventuella leveransförseningar eller andra problem. Fakturering, tidsplanering, tydliga ÄTA beställningnar och information och eventuell kontakt med grannar mfl. Projektledaren fungerar som en länk mellan er och hantverkarna – Ni har en kontaktperson som alltid tar det fulla ansvaret för samarbetet och processen!

6. Avslut
Har ni valt att anlita oss som projektledare så är vi angelägna om att göra ett ordentligt avslut på vår renovering. Vi går noga igenom att det som finns beskrivet i vår rumsbeskrivning har blivit korrekt utfört. Vi vill också avsluta med en gemensam utvärdering där ni ger oss feedback på vårt arbete eftersom vårt mål är att ha nöjda och återkommande kunder!